Sim Đầu Số 0327

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0327.844.768 300.000đ 49 Đặt mua
2 Viettel 0327.939.234 960.000đ 42 Đặt mua
3 Viettel 032.7777.852 960.000đ 48 Đặt mua
4 Viettel 0327.916.168 960.000đ 43 Đặt mua
5 Viettel 0327.76.1981 960.000đ 44 Đặt mua
6 Viettel 0327.843.268 960.000đ 43 Đặt mua
7 Viettel 0327.74.2011 960.000đ 27 Đặt mua
8 Viettel 0327.851.539 960.000đ 43 Đặt mua
9 Viettel 0327.301.579 960.000đ 37 Đặt mua
10 Viettel 0327.618.588 960.000đ 48 Đặt mua
11 Viettel 0327.144.688 960.000đ 43 Đặt mua
12 Viettel 0327.940.886 960.000đ 47 Đặt mua
13 Viettel 0327.25.1979 960.000đ 45 Đặt mua
14 Viettel 0327.939.838 960.000đ 52 Đặt mua
15 Viettel 0327.47.1981 960.000đ 42 Đặt mua
16 Viettel 0327.651.239 960.000đ 38 Đặt mua
17 Viettel 0327.787.379 960.000đ 53 Đặt mua
18 Viettel 0327.85.1979 960.000đ 51 Đặt mua
19 Viettel 0327.964.379 960.000đ 50 Đặt mua
20 Viettel 0327.60.2012 960.000đ 23 Đặt mua
21 Viettel 0327.327.586 960.000đ 43 Đặt mua
22 Viettel 0327.898.139 960.000đ 50 Đặt mua
23 Viettel 0327.237.568 960.000đ 43 Đặt mua
24 Viettel 0327.46.2012 960.000đ 27 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0327 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3