Sim Đầu Số 032

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0326.120.102 550.000đ 17 Đặt mua
2 Viettel 0325.337.316 300.000đ 33 Đặt mua
3 Viettel 0328.650.115 300.000đ 31 Đặt mua
4 Viettel 0329.613.288 300.000đ 42 Đặt mua
5 Viettel 0328.291.391 800.000đ 38 Đặt mua
6 Viettel 0328.510.410 550.000đ 24 Đặt mua
7 Viettel 0327.844.768 300.000đ 49 Đặt mua
8 Viettel 0329.611.621 960.000đ 31 Đặt mua
9 Viettel 0329.769.868 449.000đ 58 Đặt mua
10 Viettel 0325.127.292 960.000đ 33 Đặt mua
11 Viettel 0329.923.486 449.000đ 46 Đặt mua
12 Viettel 0325.380.998 449.000đ 47 Đặt mua
13 Viettel 0326.617.968 449.000đ 48 Đặt mua
14 Viettel 0325.02.10.12 800.000đ 16 Đặt mua
15 Viettel 0326.927.686 449.000đ 49 Đặt mua
16 Viettel 0326.576.567 800.000đ 47 Đặt mua
17 Viettel 0327.239.039 449.000đ 38 Đặt mua
18 Viettel 0328.213.686 800.000đ 39 Đặt mua
19 Viettel 0328.100.368 449.000đ 31 Đặt mua
20 Viettel 0327.753.779 450.000đ 50 Đặt mua
21 Viettel 0326.105.234 450.000đ 26 Đặt mua
22 Viettel 0326.855.186 960.000đ 44 Đặt mua
23 Viettel 0329.096.179 800.000đ 46 Đặt mua
24 Viettel 0325.237.199 800.000đ 41 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 032 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3